Што се случи со Europass Јазичниот Пасош?

Europass Јазичниот Пасош е создаден како еден од Europass обрасците на документите во 2004 година како алатка за самооценување за јазични вештини и квалификации.

Сегашниот Europass го интегрираше јазичниот пасош во рамките на Europass профилот како дел наречен, јазични вештини. Вие сеуште можете да ги самопроценувате своите јазични компетенции врз основа на Заедничката Европска Референтна Рамка за Јазици (ЗЕРРЈ) и можете да ги споделувате вашите резултати со работодавците или образовните институции по потреба.