23.12.2022 - Европас можностите презентирани во Пробиштип

Европас можностите презентирани во Пробиштип

Настанот беше реализиран во соработка со училиштето, и на иститот присуствуваа 12 ученици/ученички од четврта година во училиштето.

Тој започна со претставување на Европас амбасадорката, информирање на присутните накратко со работата на Националната агенција за образовни можности и програми. Учесниците потоа беа запознаени со платформата и алатките кои таа ги нуди. 

Преку проектирање и споделување беа презентирани чекорите за креирање и уредување на профилот, чекорите за креирање на кратка биографија и мотивационо писмо, споделување на профил и сл.