Работен состанок со АСК-Асоцијација на советници за развој на кариера

Работен состанок со АСК-Асоцијација на советници за развој на кариера

Соработката помеѓу организациите кои имаат иста цел се важни и само така можеме да постигнеме успех.

Затоа, Европас центарот при Национална агенција за европски образовни програми и мобилност имаше работен состанок со АСК-Асоцијација на советници за развој на кариера каде ги презентиравме бенефитите од Европас платформата и целите на Еврогајденс.