europass

Презентација за ецропските образовни мрежи Европас и еТвининг и за Еразмус плус програмата

По повод Еразмус деновите 2022,  на 14.10.2022 година се одржа презентација во ЈОУДГ Срничка- Скопје. Оваа презентација се одржа пред вработени лица (воспитувачки и негувателки) од ЈОУДГ Срничка.

На присутните им се објасни Еразмус плус програмата наменета за училишно образование, Еврoпас мрежата и еТвининг мрежата. 

Во однос на презентациите се објасни подетално за приоритетите во Еразмус плус програмата, какви можности иста нуди за градинки, за клучните акции, процесот на аплицирање, процесот на оценување на апликации, рокови за аплицирање, други добри пракси од градинките, отварање на оид број и др.

Исто така им се напоменаа и еТвининг мрежата, од отворање на профил на платформата па се до реализација на еден проект, пронаоѓање на партнери и учество на други проекти креирани од други градинки во еТвининг порталот.

На крајот се разговарше и за Европас и какви се можности нуди платформата.