Што е Додаток на Диплома?

Europass Додаток на Диплома може да ви помогне да ги опишете вашите квалификации за високо образование на јасен и конзистентен начин.