Што е Europass Додаток на Сертификат?

Europass Додаток на Сертификат може да ви помогне да ги опишете вашите квалификации за стручно образование и обука на јасен и конзистентен начин.