Како да ги опишам моите дигитални вештини?

Можете да ги наведете и организирате вашите дигитални вештини на вашиот Europass профил. Можете да креирате листа на сите ваши дигитални вештини, вклучувајќи алатки и софтвер што го користите, како и проекти или достигнувања за кои сте горди. Можете да ги опишете алатките што ги употребувате за вашата работа или студии, како и алатките што ги користите во слободното време (на пр. Социјални медиуми, блогирање, игри). Можете исто така да ги организирате своите вештини во различни групи, на пр. креирајте група дигитални алатки што ги користите за дизајн; или дигитални вештини што ги користите во вашата работа, или дури и листа на дигитални вештини што сакате да ги развивате.