ep1

Одржан вебинар на тема Меки вештини за подобра вработливост – Европски мрежи Европас и ЕПАЛЕ

По повод Еразмус деновите и Европската година на вештини, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност одржа вебинар на тема: „Меки вештини за подобра вработливост – Европски мрежи Европас и ЕПАЛЕ“

Вебинарот се одржа на платформата ZOOM на 12.10.2023 година со почеток од 11:00. На вебинарот присуствуваа многу лица од различни профили.

На овој вебинар се објаснија Европас платформата, Епале Платформата и каква поврзаност имаат Меките вештини за подобра вработиливост.

На крајот на вебинарот се појаснија какви се можности и бенефити нудат овие платформи за лицата.

europas

Одржана презентација за Европас

На 21.09 беше одржана интерактивна презентација за Europass платформата во рамките на настанот Europe Mobility Week организиран во Студентски информативен центар при УКЛО Битола. Учесници беа студенти, средношколци, спортски клубови.

Бидејќи настанот беше дел од European Mobility Week, акцентот беше ставен на можностите што ги нуди Европас, при реализацијата на мобилностите на младите луѓе.

Исто така, овој месец беа реализирани и on-demand индивидуални консултации во врска со практична изработка и употреба на Europass CV. Кристијан Саламовски, студент на Ветеринарна медицина на УКЛО Битола Европас амбасадор