Кариерен ден организиран од Центарот за кариера, алумни и доживотно учење на Универзитетот Св. Климент Охридски- Битола и промоциј

Кариерен ден организиран од Центарот за кариера, алумни и доживотно учење на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола и промоција на Европас

Со цел студентите и младите лица да се стекнат со квалификации кои ќе им овозможат кариерен развој и добивање на  прва работна позиција, Центарот за кариера, алумни и доживотно учење на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“- Битола во соработка со WUS Германија организираа Кариерен ден, на кој студентите и младите лица  се запознаа со начините како да се почне во градењето на својата кариера.

Настанот се реализира преку програмата Career Transition Support Macedonia.

#Europass амбасадорот Кристијан Саламовски ја имаше можноста пред учесниците на настанот да ја презентира мрежата и можностите кои ги нуди.

Европас амбасадорката Мартина Јачевска организираше онлајн презентација

Европас амбасадорката Мартина Јачевска организираше онлајн презентација

Нашата амбасадорка Мартина Јачевска организираше онлајн презентација за #Europass платформата.

На онлајн презентацијата учествуваа студенти и средношколци, како и членови на младински организации.

Учесниците беа запознаени со тоа како се креира профил, како изгледа профилот, како се уредува профилот, како се креира кратка биографија и мотивационо писмо, споделување на профил и останатите можности кои ги нуди самата мрежа.

Потпишан Договор за соработка со Центарот за стручно образование и обука

Потпишан Договор за соработка со Центарот за стручно образование и обука

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Центарот за стручно образование и обука денеска потпишаа Меморандум за соработка.

Меморандумот за соработка е по иницијатива на двете институции и ќе овозможи интензивна соработка, координација и ефективен институционален дијалог.

Во периодот кој следи НА и ЦСОО ќе формираат работна група и активно ќе работат на подготовка на документот, додаток на сертификат Европас.

✔️Креираме можности со цел да се подигне квалитетот на образованието и обуката, различните можности, и сето тоа со посебен акцент на средното стручно образование.