Што е Europass Мобилност?

Европас Мобилноста може да ви помогне да покажете вештини кои сте ги стекнале за време на вашето искуство од мобилност во друга земја.