bro

Работен состанок за европските образовни мрежи во Биро за развој на образование

На 15.09.2023 година се одржа Работен состанок за европските образовни мрежи Европас, Еврогајденс и еТвининг во Биро за развој на образование. На овој состанок присуствуваа вработени лица од Европас, Еврогајденс и еТвининг центрите при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и  директорот и вработени лица од Биро за развој на образование. 

На овој состанок се разговараше за трите образовни мрежи со кои раководи Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и за продолжување и продлабочување на соработката со Биро за развој на образование.

На крајот на состанокот се напоменаа и активностите кои се планирани во новите програми на мрежите и во кои и претставници од Бирото за развој на образовние ќе присуствуваат и се закажа нова работна средба за следната недела со наставниците и со советниците од БРО кои работат на наставните програми.

europass-euroguidance

Oдржан работен состанок со средно стручно образование

На 14.09.2023 година се одржа Работен состанок за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс во Центарот за стручно образование и обука. На овој состанок присуствуваа вработени лица од Европас и Еврогајденс центрите при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Центарот за стручно образование и обука.

Состанокот се одржа согласно временската рамка за документот Европас додоаток на сертификат кој се изработува во соработка со Центарот за стручно образование и обука. 

Освен овој документ се напомена и Еврогајденс мрежата и какви активности и можности нуди истата а се наменти за Центарот за стручно образование и обука.

Screen Shot 2023-09-12 at 12.55.07

Работен состанок за Европас и Еврогајденс

На 12.09.2023 година се одржа Работен состанок за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс во Центарот за образование нa возрасни.

На овој состанок присуствуваа вработени лица од Европас и Еврогајденс центрите при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Центарот за образование на возрасни.

Се одржаа кратки презентации за мрежите Европас и Еврогајденс, нивните цели и приоритети. Исто така се зборуваше и за Националната мрежа Еврогајденс и како Центарот за образование со возрасни да се вклучи во истата.

На крајот на состанокот се напоменаа активностите кои се планирани од Европас и Еврогајденс за следната работна програма и во кои се вклучени и Центарот за образование со возрасни.