20230227_161516

Северна Македонија и Бугарија разменија добри практики

За да го зајакнат своето партнерство и да споделат знаења и искуства, претставници од Бугарија и Северна Македонија се собраа на студиска посета во Софија. Фокусот на посетата беше за размена на добри практики во мрежите Европас и Еврогајденс, кои се две европски иницијативи кои имаат за цел да го поддржат развојот на кариерата на младите луѓе.

За време на посетата, претставниците од Северна Македонија посетија два центри за кариера на два државни универзитети во Софија, Универзитетот „Свети Климент Охридски“ и Универзитетот за национална и светска економија. Бугарските колеги од Европас и Еврогајденс презентираа добри практики од нивната земја. Дискусиите се фокусираа на тоа како подобро да се поддржат студентите и младите во нивниот кариерен развој и како да се подобри образованието во двете земји.

Студиската посета беше дел од Меморандумот за соработка потпишан меѓу двете национални агенции минатата година. Меморандумот има за цел да ја унапреди соработката и размената на информации меѓу двете земји во областа на европските програми и мрежи.

Студиската посета беше успешна со заклучок дека ќе доведе до поголема соработка и размена на добри практики меѓу Бугарија и Северна Македонија во иднина.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *