bro

Работен состанок за европските образовни мрежи во Биро за развој на образование

На 15.09.2023 година се одржа Работен состанок за европските образовни мрежи Европас, Еврогајденс и еТвининг во Биро за развој на образование. На овој состанок присуствуваа вработени лица од Европас, Еврогајденс и еТвининг центрите при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и  директорот и вработени лица од Биро за развој на образование. 

На овој состанок се разговараше за трите образовни мрежи со кои раководи Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и за продолжување и продлабочување на соработката со Биро за развој на образование.

На крајот на состанокот се напоменаа и активностите кои се планирани во новите програми на мрежите и во кои и претставници од Бирото за развој на образовние ќе присуствуваат и се закажа нова работна средба за следната недела со наставниците и со советниците од БРО кои работат на наставните програми.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *