Screen Shot 2023-09-12 at 12.55.07

Работен состанок за Европас и Еврогајденс

На 12.09.2023 година се одржа Работен состанок за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс во Центарот за образование нa возрасни.

На овој состанок присуствуваа вработени лица од Европас и Еврогајденс центрите при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Центарот за образование на возрасни.

Се одржаа кратки презентации за мрежите Европас и Еврогајденс, нивните цели и приоритети. Исто така се зборуваше и за Националната мрежа Еврогајденс и како Центарот за образование со возрасни да се вклучи во истата.

На крајот на состанокот се напоменаа активностите кои се планирани од Европас и Еврогајденс за следната работна програма и во кои се вклучени и Центарот за образование со возрасни.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *