12.2022 - Презентација во БАС - Битола

Презентација на Европас платформа пред студенти од БАС – Битола

Европас амбасадорот Кристијан Саламовски пред 34 студенти од „Бизнис академија Смилевски“ – Битола презентираше за можностите кои ги нуди Европас платформата.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *