1европас

Презентации за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс на Универзитетот Еуропа Прима- Скопје.

На 09.03.2023 година се одржаа презентации за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс на Универзитетот Еуропа Прима- Скопје.

 Учесници на овие презентации беа студенти од различни насоки на Универзитетот Еуропа Прима- Скопје.

Најпрво се презентираше Европас платформата и на учесниците им беше покажано како да направат свој Европас профил и што да напишат во секое поле поединечно на самата платформа.

На крајот се презентираше и европската образовни мрежа Еврогајденс коа е наменета за кариерно советување и насочување. Во овој се презентираше нашата работа како Еврогајденс центар и работата на Еврогајденс амбасадорите, како и какви се можности нуди мрежата за унверзитетите и за самите студенти.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *