Потпишан Договор за соработка со Центарот за стручно образование и обука

Потпишан Договор за соработка со Центарот за стручно образование и обука

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Центарот за стручно образование и обука денеска потпишаа Меморандум за соработка.

Меморандумот за соработка е по иницијатива на двете институции и ќе овозможи интензивна соработка, координација и ефективен институционален дијалог.

Во периодот кој следи НА и ЦСОО ќе формираат работна група и активно ќе работат на подготовка на документот, додаток на сертификат Европас.

✔️Креираме можности со цел да се подигне квалитетот на образованието и обуката, различните можности, и сето тоа со посебен акцент на средното стручно образование.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *