europass-euroguidance

Oдржан работен состанок со средно стручно образование

На 14.09.2023 година се одржа Работен состанок за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс во Центарот за стручно образование и обука. На овој состанок присуствуваа вработени лица од Европас и Еврогајденс центрите при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Центарот за стручно образование и обука.

Состанокот се одржа согласно временската рамка за документот Европас додоаток на сертификат кој се изработува во соработка со Центарот за стручно образование и обука. 

Освен овој документ се напомена и Еврогајденс мрежата и какви активности и можности нуди истата а се наменти за Центарот за стручно образование и обука.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *