bas_1

Одржана презентација за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс на Бизнис Академија Смилевски

На 22.02.2023 година се одржа презентација за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс на Бизнис Академија Смилевски.

Оваа презентација беше наменета за студентите на Бизнис Академија Смилевски на кои им беше презентирано како да направат свои Европас профили, што да внесат во секое поле поединечно во профилите.

Исто така им се презентираше и како да направат кратка биографија, што треба да внесат во секое поле и како понатаму да ја користат истата кај нас и во ЕУ.

Воедно стана збор и за двофакторска идентификација на профилите и што треба да направат за да ја применуваат истата.

По завршување на Европас презентацијата се презентираше и Еврогајденс мрежата и какви се можности нуди истата за студентите.

Исто така се напоменаа и другите образовни мрежи со кои раководи Националната агенција за европски образовни програми и мобилност а се наменети за млади лица како и Икарес веб страната и какви можности нуди истата.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *