europas

Одржана презентација за Европас

На 21.09 беше одржана интерактивна презентација за Europass платформата во рамките на настанот Europe Mobility Week организиран во Студентски информативен центар при УКЛО Битола. Учесници беа студенти, средношколци, спортски клубови.

Бидејќи настанот беше дел од European Mobility Week, акцентот беше ставен на можностите што ги нуди Европас, при реализацијата на мобилностите на младите луѓе.

Исто така, овој месец беа реализирани и on-demand индивидуални консултации во врска со практична изработка и употреба на Europass CV. Кристијан Саламовски, студент на Ветеринарна медицина на УКЛО Битола Европас амбасадор

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *