европас

Одржана презентазија за Европас на Економски факултет при УКИМ-Скопје

На 26.04.2023 година се одржа презентациja за европскaта образовна мрежа Европас на Економски факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј- Скопје.

 Учесници на овие презентации беа студенти од различни насоки од Економскиот факултет.

На студентите им беше презетирана Европас платформата и како да направат свој профил. Истотака им се напоменаа и другите документи во Европас платформата како што се кратка биографија, додаток на диплома, Европас мобилност, додаток на сертификат и мотивационо писмо.

Во текот на презентацијата беа представени и можностите и бенефитите кои ги нуди оваа платформа за студенти.

На крајот беа презентирани и други европски образовни мрежи со кои раководи Националната агенција за европски образовни програми и мобилност а се наменети за млади лица како Евродеск и Еврогајденс.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *