v3

Одржана Европас работилница за студенти

На 18.12.2023 година се одржа Европас работилница за студенти на Факултет за информатички технологии и комјутерско инжинерство.

Европас работилницата беше наменета за студенти и на истата студентите креираа свои профили на Европас платформата.

Исто така им беше презентирано како да ги пополнат сите полиња на Европас профилот и начинот на сочувување, ажурирање и споделување.

Освен Европас мрежата на студентите им беа споменати и другите мрежи со кои раководи Националната агенција за европски обрзаовни програми и мобилност а се наменети за млади лица како Евродеск и Европски младински портал.

Европас центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност освен на Факултетот за информатички технологии и комјутерско инжинерство продолжува да организира ваков вид на работилници и на другите факултети.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *