1гв

Оджрана презентација за Европас на Меѓународен Универзитет Визиони – Гостивар

На 10.05.2023 година се одржаа презентации за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс на Meѓународен Универзитет Визиони- Гостивар.

Презентациите беа одржани на македонски и на турски јазик, поради тоа што имаше и многу присутни студенти од Турција.

Најпрво се презентираше Европас платформата и на учесниците им беше покажано како да направат свој Европас профил и што да напишат во секое поле поединечно на самата платформа.

По завршувањето на презентациите збор земаа Ректорот на Meѓународен Универзитет Визиони- Гостивар, како и координаторот за меѓународна соработка на универзитетот.

Исто така се презентираше и Европскиот младински портал и какви можности нуди истиот за млади лица како и веб страната Икарес , која е холандска веб страна и е наменета за сите универзитети и за сите студенти.

Во овој беше препорачано од наша страна самите студенти да си направат свои Европас профили и профили на Икарес веб страната.

Следно се презентираше и европската образовни мрежа Еврогајденс коа е наменета за кариерно советување и насочување. Во овој се презентираше нашата работа како Еврогајденс центар и работата на Еврогајденс амбасадорите, како и какви се можности нуди мрежата за унверзитетите. Исто така на претставниците од Центарот за кариера им беше препорачано да се вклучат во Националната Еврогајденс мрежа.

На крајот на презентациите студентите имаа можност да поставуваат прашања во врска со платформата и со другите мрежи. Се разви дискусија и на сите прашања им беше одговорено.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *