evropass

ЕВРОПАС КОНФЕРЕНЦИЈА

Во периодот од 18.12.2022 година до 20.12.2022 година се одржа Европас конференција во х. Инекс Олгица- Охрид. Оваа конференција е во согласност со тригодишната програма за европската образовна мрежа Европас. Истата беше наменета за наставници од гимназии ширум државата. Конференцијата траеше два дена. На конференцијата наставниците имаа можност да се запознаат со Европската образовна мрежа Европас и какви се поволности и можности нуди истата за нив.

Во текот на конференцијата секој наставник креираше свој Европас профил, кратка биографија, мотивационо писмо и Европас мобилност документ.

Освен Европас мрежата кон крајот на конференцијата беа напоменати и другите европски образовни мрежи со кои раководи Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а се наменети за наставниците од гимназиите како и Еразмус+ Програмата.

Ваков вид на конференции Европас центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе организира и следната година но истите ќе бидат наменети за различни таргет групи.

По завршување на конференцијата наставниците беа обучени да креираат свои Европас профили и истото треба да го пренесат на нивните колеги во нивните училишта и на учениците.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *