europas1

Европас работилница на Факултет за ветеринарна медицина

На 20.12.2023 година се одржа Работилница за европската образовна мрежа Европас на Факултет за ветеринарна медицина. Оваа работилница беше наменета за студенти од Факултет за ветеринарна медицина при Универзитетот Св. Кирил и Методиј- Скопје.

На работилницата стуудентите имаа можност да се запознаат со Европас мрежата и сите документи и услуги кои ги нуди истата. Исто така студентите креираа свои Европас профили и им беше детално објаснето што да внесат во секое поле.

На крајот на работилницата се напоменаа и другите документи во Европас платформата како што се додатокот на диплома и мотивациското писмо, како и какви можности нуди Националната агенција за европски образовни програми и мобилност за млади лица и студенти преку Еразмус+ Програмата и другите европски образовни мрежи со кои раководи.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *