sl6

Европас посета на работа на лице место во Фондација, Темпус- Белград, Србија

Во периодот од 07.09.2022 до 09.09.2022 година претставници од Европас центарот беа на посета во Фонацијата Темпус- Белград, Србија.

Оваа посета се одржа за споделување на добри практитки и примери помеѓу двата Европас центри. Во текот на првиот ден се разговарше за европската образовна мрежа Европас и за работата на двата центри. 

Стана збор и за издавање на Европас документите како и за законските одредби кои се однесуваат на Европас платформата, за видливоста и за организирањето на различен вид на настани со различни таргет групи.

Вториот ден се разговараше за европската образовна мрежа Еврогајденс и какви се можности и повлности нуди истата. Беа дадени конкретни примери со статистики од двата Еврогајденс центри и беше презентирано какво е кариерното советување во двете земји во делот на образование, вработување и деца и лица со попреченост.

На крајот на оваа посета се отвори можност со идеи за заедничка идна соработка.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *