6.12.2022 - Будимпешта

Европас посета на работа на лице место во Европас центарот во Будимшепта, Унгарија

Во периодот од 04.12.2022 година до 06.12.2022 година се одржа посета на работа на лице место во Европас центарот во Будимпешта, Унгарија. Претставници од Европас центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност беа на посетата во Европас центарот. На посетата се разговараше за добри пракси и примери од двата Европас центри, издавање на документите на Европас, видливоста на Европас мрежата како и останати работи со Европас платформата.

Исто така се разговараше за заеднички активности како и за можна идна заедничка соработка.

Тагови: Нема тагови

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *